Kompleksowa Obsługa Prawna

Szanowni Państwo!

Kompleksowa obsługa prawna polega na świadczeniu przez nasze biuro na rzecz Lex Secure 24h Opieka Prawna usług agencyjnych, polegających na stałym pośredniczeniu przy zawieraniu umów z naszymi Klientami. Lex Secure 24 h Opieka Prawna jest szybkim i skutecznym dostępem do prawnika oraz rozwiązań prawnych związanych z życiem prywatnym, jak i zawodowym naszych Klientów. Usługa ta, to unikatowy program umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na pytanie prawne, opinię prawną w formie dokumentu elektronicznego sygnowanego zawsze przez radcę prawnego lub adwokata. Opieka Prawna, co do zasady realizowana jest w terminie 24 godzin od zadanego pytania prawnego lub prośby o przygotowanie projektu pisma lub wzoru dokumentu. Odpowiedzi udziela zespół doświadczonych prawników – radców prawnych i adwokatów. Nie ograniczamy ilości usług, kierujemy się zasadą, że realizacja kolejnej usługi prawnej rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu usługi wcześniejszej.

Naszym Klientom udostępniamy cztery pakiety opieki prawnej: PAKIET STANDARD, PAKIET PREMIUM, PAKIET BIZNES oraz PAKIET SZYBKA PORADA - zróżnicowane pod względem zakresu usług i gałęzi prawa. Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna to unikatowy program umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na pytanie prawne w formie dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną sygnowanego zawsze przez radcę prawnego lub adwokata. Do dyspozycji naszych Klientów, objętych abonamentem, oddajemy całodobową infolinię, na której każdego dnia przez 24 godziny na dobę pełni dyżur zespół doświadczonych prawników, przyjmujący pytania prawne. Jeżeli sprawa Klienta wymaga postępowania sądowego, proponujemy możliwość skorzystania z obsługi na preferencyjnych warunkach przez sieć współpracujących z nami kancelarii prawnych na terenie całego kraju.

Dodatkowo każdy Klient korzystający z naszego abonamentu posiada dostęp za pośrednictwem 24h Infolinii prawnej do Bazy Wzorów Dokumentów Lex Secure, która to baza obejmuje wzorce umów oraz standardowe pisma w postępowaniu cywilnym, administracyjnym oraz karnym. Jednocześnie każdy Klient ma dostęp do wszystkich obowiązujących w Polsce aktów prawnych, które na żądanie Klienta wysyłane są na wskazany przez Klienta adres e-mail. Cały proces opieki prawnej odbywa się wieloetapowo, przy czym nasi radcy prawni i adwokaci są dodatkowo weryfikowani przez bardzo doświadczonych kolegów.

Obecnie nasz zespół radców prawnych i adwokatów bezpośrednio współpracujących z Lex Secure 24h Opieka Prawna to około 150 profesjonalnych prawników.

Dodatkowo Lex Secure 24h Opieka Prawna, korzysta z sieci Podwykonawców, których potencjał osobowy to dodatkowo kilkudziesięciu profesjonalnych prawników.

 

OFERTA
Lex Secure 24h Opieka Prawna to:

  •  całodobowa Infolinia Prawna pod dedykowanym dla Państwa numerem telefonu (koszt połączenia wg taryfy operatora telekomunikacyjnego osoby dzwoniącej),
  •  nieograniczona ilość zapytań prawnych – w trybie określonym zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczonym na stronie internetowej www.lexsecure.pl i www.opiekaprawna.pl
  •  doświadczony, wieloosobowy zespół prawników (radców prawnych, adwokatów),
  •  bardzo szeroki zakres prawny,
  •  gotowe szablony i wzory dokumentów prawnych,
  •  dostęp do aktualnych przepisów prawnych,
  •  rozwiązanie problemu prawnego w 24h, zarówno w sprawach zawodowych, jak i sprawach prywatnych,
  •  wszystkie odpowiedzi na pytania prawne sygnowane są przez radców prawnych i adwokatów,
  •  przystępna cena.

Niniejsza Oferta składa się z dwóch części:

1. Część merytoryczna Oferty
2. Część cenowa Oferty

W części merytorycznej Oferty przedstawiono zakres działalności Operatora prawnego, jakim jest Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp. k. oraz jego doświadczenie na rynku usług prawnych w Polsce. Dodatkowo przedstawiono zakres świadczonych usług w ramach niniejszej Oferty.
W części cenowej Oferty przedstawiono propozycję cenową.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OFERTY

1. Opis działalności Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Spółka komandytowa.

Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp. k., której usługi mamy zaszczyt Państwu zaoferować, posiada swoją siedzibę w Sopocie przy al. Niepodległości 723/2. Jest to Spółka założona w roku 1989 w Gdyni, obecnie Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000675528. Spółka posiada NIP nr 5862017484 oraz REGON 191884226.
W roku 2011 Lex Secure, zmieniła swój dotychczasowy profil działalności z działalności typowo doradczej na działalność tzw. Operatora Prawnego, którego główną działalnością obecnie jest świadczenie usług opieki prawnej w ramach abonamentu Lex Secure 24h Opieka Prawna poprzez 24h Infolinię prawną oraz internetową Strefę Klienta.
Lex Secure 24h Opieka Prawna stworzyła i stale rozwija Ogólnopolską Sieć Opieki Prawnej Lex Secure, w skład której wchodzą renomowane kancelarie adwokackie oraz radcowskie, które współpracują z Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp. k., jako rekomendowani prawnicy.

2. Opis usługi Lex Secure 24h Opieka Prawna.

Opieka prawna, którą prowadzi Lex Secure dla Klientów masowych w ramach abonamentu Lex Secure 24h Opieka Prawna, polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania prawne Klientów kierowane do naszych prawników za pośrednictwem 24h Infolinii prawnej, która została uruchomiona na bazie profesjonalnych rozwiązań teleinformatycznych. Rozwój 24-godzinnej Infolinii prawnej spowodował konieczność przygotowania specjalnego dedykowanego oprogramowania, które służy do obsługi Infolinii, obsługi Klientów oraz kancelarii współpracujących, ponadto oprogramowanie to monitoruje skuteczność i efektywność wszystkich procesów, tak aby finalnie odpowiedź na postawione nam pytanie prawne została przesłana do Klienta końcowego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu zakończenia rozmowy telefonicznej.
Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna to unikatowy program umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na pytanie prawne w formie dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną,
sygnowanego zawsze przez radcę prawnego lub adwokata. Do dyspozycji naszych Klientów, objętych abonamentem, oddajemy całodobową infolinię, na której każdego dnia przez 24 godziny na dobę pełni dyżur zespół doświadczonych prawników, przyjmujący pytania prawne. Jeżeli sprawa Klienta wymaga postępowania sądowego, proponujemy możliwość skorzystania z obsługi na preferencyjnych warunkach przez sieć współpracujących z nami kancelarii prawnych na terenie całego kraju.
Dodatkowo każdy Klient korzystający z naszego abonamentu posiada dostęp za pośrednictwem 24h Infolinii prawnej do Bazy Wzorów Dokumentów Lex Secure, która to baza obejmuje wzorce umów oraz standardowe pisma w postępowaniu cywilnym, administracyjnym oraz karnym. Jednocześnie każdy Klient ma dostęp do wszystkich obowiązujących w Polsce aktów prawnych, które na żądanie Klienta wysyłane są na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Cały proces opieki prawnej odbywa się wieloetapowo, przy czym nasi radcy prawni i adwokaci są dodatkowo weryfikowani przez bardzo doświadczonych kolegów.
Obecnie nasz zespół radców prawnych i adwokatów bezpośrednio współpracujących z Lex Secure 24h Opieka Prawna to około 150 profesjonalnych prawników.
Dodatkowo Lex Secure 24h Opieka Prawna, korzysta z sieci Podwykonawców, których potencjał osobowy to dodatkowo kilkudziesięciu profesjonalnych prawników.

3. Doświadczenie Lex Secure.

Lex Secure 24h Opieka Prawna, od ponad 6 lat z sukcesem świadczy usługę 24h Opieki Prawnej. W celu przedstawienia Państwu efektów naszej codziennej pracy jesteśmy w stanie przesłać przykładowe odpowiedzi na pytania prawne oraz opinie – zarówno z zakresu prawa medycznego, jak i prawa ogólnego, które przygotowaliśmy dla naszych Klientów w ciągu ostatnich kilku dni.

4. Oferowana usługa 24h Opieka Prawna.

Proponowane przez Lex Secure pakiety usług prawnych dla Klientów Firmy „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI”, to: Pakiet Standard, Pakiet Premium, Pakiet Biznes oraz Pakiet Szybka Porada.
 


PAKIET STANDARD – dla Klientów Firmy „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI” , obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl.

Odpowiedzi i opinie prawne
I. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne i opinii prawnych w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego, z wyłączeniem:1) Prawa podatkowego,
2) Prawa celnego,
3) Prawa dewizowego,
4) Prawa zamówień publicznych,
5) Prawa gospodarczego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wzory dokumentów
II. Przesyłanie wzorów dokumentów z Podstawowej Bazy Wzorów.

Przepisy prawa
III. Przesyłanie przepisów prawnych w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego, z wyłączeniem:
1) Prawa podatkowego,
2) Prawa celnego,
3) Prawa dewizowego,
4) Prawa zamówień publicznych,
5) Prawa gospodarczego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 


PAKIET PREMIUM – dla Klientów Firmy „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI” , obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl.

Odpowiedzi i opinie prawne

I. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne i opinii prawnych w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Premium oraz w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, z wyłączeniem:

1) Prawa celnego,
2) Prawa dewizowego,
3) Prawa zamówień publicznych.

Moduł prawa podatkowego - wariant premium
II. Moduł Prawa Podatkowego – Wariant Premium obejmuje swoim zakresem wyłącznie następujące ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze:
1) Ordynacja podatkowa,
2) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
3) Ustawa o opłacie skarbowej,
4) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
5) Ustawa o podatku od spadków i darowizn,
6) Ustawa o podatku rolnym,
7) Ustawa o podatku leśnym.

Wzory dokumentów
III. Przesyłanie wzorów dokumentów z Podstawowej Bazy Wzorów.

Przepisy prawa
IV. Przesyłanie przepisów prawa w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Premium oraz wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, z wyłączeniem:
1) Prawa celnego,
2) Prawa dewizowego,
3) Prawa zamówień publicznych.

Przygotowanie dokumentów premium

V. Przygotowywanie dokumentów związanych z kwestiami prawnymi, z wyłączeniem pism w postępowaniu procesowym, nieprocesowym i pism w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 24 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 4 godziny pracy radcy prawnego/adwokata.

Przygotowanie umów premium

VI. Przygotowywanie umów poprzez dostosowywanie wzoru z Podstawowej Bazy Wzorów do stanu faktycznego wskazanego przez Osobę Uprawnioną, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 24 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 4 godziny pracy radcy prawnego/adwokata.

 


PAKIET BIZNES – dla Klientów Firmy „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI” , obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl

Odpowiedzi i opinie prawne

I. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne i opinii prawnych w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, w tym w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Biznes.

Moduł prawa podatkowego - wariant biznes
II. Moduł Prawa Podatkowego – Wariant Biznes obejmuje swoim zakresem wyłącznie następujące ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze:
1) Ordynacja podatkowa
2) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
3) Ustawa o opłacie skarbowej
4) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
5) Ustawa o podatku od spadków i darowizn
6) Ustawa o podatku rolnym
7) Ustawa o podatku leśnym
8) Ustawa o podatku akcyzowym
9) Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
10) Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
11) Ustawa o podatku tonażowym
12) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
13) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
14) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
15) Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej
16) Ustawa o podatku od towarów i usług
17) Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin
18) Ustawa o grach hazardowych
19) Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
20) Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym
21) Ustawa o doradztwie podatkowym
22) Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
23) Ustawa o statystyce publicznej
24) Ustawa o urzędach i izbach skarbowych
25) Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
26) Umowy międzynarodowe zawarte przez Rzeczpospolitą Polską o wymianie informacji w sprawach podatkowych
27) Umowy międzynarodowe zawarte przez Rzeczpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
28) Ustawa o transporcie drogowym (art. 34a)
29) Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
30) Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
31) Kodeks karny skarbowy
32) Ustawa o administracji podatkowej
33) Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
34) Ustawa o kontroli skarbowej
35) Ustawa o Służbie Celnej
36) Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
37) Ustawa o rachunkowości
38) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
39) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wzory dokumentów biznes
III. Przesyłanie wzorów dokumentów z Podstawowej i Rozszerzonej Bazy Wzorów.

Przepisy prawa

IV. Przesyłanie przepisów prawa dotyczących wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, w tym w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Biznes.

Przygotowanie dokumentów prawnych biznes

V. Przygotowywanie dokumentów związanych z kwestiami prawnymi, z uwzględnieniem pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz pism w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 48 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 8 godzin pracy radcy prawnego/adwokata.

Przygotowanie umów biznes
VI. Przygotowywanie umów poprzez dostosowywanie wzoru z Podstawowej i Rozszerzonej Bazy Wzorów do stanu faktycznego wskazanego przez Osobę

Uprawnioną, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 48 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 8 godzin pracy radcy prawnego/adwokata.

Weryfikowanie i analiza dokumentów prawnych

VII. Weryfikowanie i analiza umów, regulaminów, dokumentów, pism pod kątem zgodności z przepisami polskiego prawa krajowego.

Porady prawne
VIII. Porady prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.

Konsultacje prawne
IX. Konsultacje prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.

 


PAKIET SZYBKA PORADA – dla Klientów Firmy „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI”, obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl

Porady prawne

I. Porady prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.

Konsultacje prawne

II. Konsultacje prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.

Uprawniony uzyskuje wymienione powyżej świadczenia 24h na dobę 7 dni w tygodniu, bez ograniczenia ilości zgłoszeń, przy czym kolejne zgłoszenie jest realizowane po zakończeniu zgłoszenia wcześniejszego.

 


System identyfikacji Klientów.
Jednym z najważniejszych elementów masowej opieki prawnej, to system identyfikacji stosowany przez Operatora Prawnego. Ma to istotne znaczenie z uwagi na restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz konieczność zachowania tajemnicy adwokackiej i radcy prawnego.

Lex Secure proponuje rozwiązanie najprostsze z punktu widzenia wymogów prawa. Danymi osobowymi, jakie są niezbędne dla rozpoczęcia świadczeniu usługi prawnej to imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, telefon oraz adres e-mail. Na podstawie tych danych system Lex Secure jest w stanie zweryfikować osobę korzystającą z usługi. Od każdego Klienta w trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej pobierana jest zgoda na świadczenie usługi Każda rozmowa lub kontakt telefoniczny z Lex Secure jest archiwizowany przez okres 5 lat.

Ochrona tajemnicy adwokackiej lub radcy prawnego.
Lex Secure udostępnia akta danej sprawy wyłącznie Klientowi, którego sprawa dotyczy. Nie istnieje możliwość udostępnienia danych z konkretnej sprawy na rzecz podmiotów trzecich z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy adwokackiej i/lub radcy prawnego. Wyłącznie takie rozwiązanie zapewnia poufność w relacji prawnik-klient.

 

CZĘŚĆ CENOWA OFERTY

Wariant nr 1 – Pakiet Standard
Wariant nr 1 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI, udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Standard w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Standard wynosi 360,00 złotych brutto (z VAT) rocznie.

Wariant nr 2 – Pakiet Premium
Wariant nr 2 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Premium w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Premium wynosi 660,00 złotych brutto (z VAT) rocznie.

Wariant nr 3 – Pakiet Biznes
Wariant nr 3 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Biznes w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Biznes wynosi 760,00 złotych brutto (z VAT) miesięcznie.

Wariant nr 4 – Szybka Porada
Wariant nr 4 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Szybka Porada w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.

Oferowana cena indywidualnego Pakietu Szybka Porada wynosi 200,00 złotych brutto (z VAT) jednorazowo

 

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole

Łucja Bogasiewicz Nieruchomości
Adres 1: ul. Kowalska 37 43-360 Meszna
Adres 2: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała
 
tel. +48 781 801 012
mail:  biuro@bogasiewicz-nieruchomosci.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem